Yaran Elco Co.
CCTV and Security Systems
درباره ما
شرکت ياران الکا
      دوربین مداربسته-سیستم های حفاظتی
تماس با مامشتر?انانتقال تصو?ردورب?ن مدار بستهمحصولات دوربين مدار بستهخدمات
شرکت یاران الکا در سال1382توسط جمعی از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران تاسیس گردید

فعالیت اصلی شرکت در زمینه سیستم های حفاظتی، نظارتی، پردازش تصویر، کنترل تردد و دسترسی و سیستم های ارتباطی
می باشد.
از همان ابتدا ساختار شرکت بنحوی شکل گرفت که بتواند بعنوان پیمانکار اصلی و تامین کننده تجهیزات این سیستمها معرفی
گردد
با همین هدف شرکت توانست در مدت زمان کوتاهی پروژه های بزرگ را در سطح ملی اجرا و با مشتریان بزرگی همکاری
داشته باشد که لیست تعدادی از مشتریان  در صفحه مشتریان آمده است
نمودار سازمانی شرکت یاران الکا
Yaran Elco Co.- Copyright ©. All rights reserved.  For more information please Contact Us.
+98 21 88692315