Yaran Elco Co.
CCTV and Security Systems
انتقال تصویردوربین
شرکت ياران الکا
      دوربین مداربسته-سیستم های حفاظتی
تماس با مامشتر?انانتقال تصو?ردورب?ن مدار بستهمحصولات دوربين مدار بستهخدمات
CCTV   انواع سيستم دوربين مدار بسته
محدوده کاربرد
مشخصات سیستم
نام سیستم
کد سیستم
ردیف
جهت مراکزی که مشاهده موردی
تصاویر لازم باشد مانند تصویر
کارخانه از منزل برای مدیران
پیشرفت پروزه ها برای کارفرمایان
هوا شناسی،  ترافیک راه ها،  برای
محافظت از مراکز تجاری جهت
جلوگیری از دستبرد
مشاهده  تصویر زنده محل اول(کارخانه) در محل دوم (دفتر مرکزی)
طریق شماره گیری خط تلفناز   
نیاز به دو کامپیوتر در هر دو محل ارسال و دریافت تصاویر
تجهیزات مورد نیاز شامل تعدادی دوربین، یک کارت و یک خط تلفن
قابلیت ضبط بی وقفه تصاویر و مرور تصاویر ضبط شده
مشاهده تصاویر ضبط شده همزمان با ضبط تصاویر
قابلیت کنترل و چرخش دوربینها
آلارم و تلفن کننده،قابلیت یکپارچگی با سیستم دزدگیر
انتقال تصویر از
طریق خط تلفن
توسط  دو
کامپیوتر
YCST01
1
مشابه مورد اول بوده و برای
مکانهایی که در محل انتقال تصویر
کامپیوتر وجود ندارد مناسب می باشد
مانندکارخانجات مختلف تولیدی
هتل ها و مراکز توریستی
بیمارستانها و گمرکات
موسسات خدماتی، تجاری و مسکونی
مهدکودکها و مراکز آموزشی
مرغداریها و انبارها و سایر مراکز
مشابه
مشاهده تصویر زنده محل اول (کارخانه) در محل دوم(دفتر مرکزی) از
طریق شماره گیری خط تلفن
بدون نیاز به کامپیوتردر محل ارسال تصاویر
تجهیزات مورد نیاز شامل تعدای دوربین، دستگاه انتقال تصویر مرتبط
قابلیت ضبط بی وقفه تصاویر و مرور تصاویر ضبط شده
مشاهده تصاویر ضبط شده همزمان با ضبط تصاویر
انتقال تصویر از
طریق خط تلفن
بدون نیاز به
کامپیوتر
YCST02
2
پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی
و شرکتهای مهندسی با امکان
دسترسی به اینترنت آن لاین
مشاهده زنده تصاویر در تمام نقاط  از طریق نرم افزار واسطه
تعریف سطوح دسترسی به دوربین های مختلف
ارائه یک نرم افزار واسطه جهت مشاهده ، کنترل و مدیریت تصاویر
دریافت و کنترل
تصاویر از طریق
اینترنت با برنامه
واسطه
YCSW03
3
مناسب جهت موسساتی که نیاز به
ارائه خدمات تصویری به مشتریان
خود دارند
مشاهده تصاویر زنده در برنامه اینترنت اکسپلولر
امکان ایجاد سطوح امنیتی
نمونه این سیستم را در اینجا مشاهده کنید
مشاهده تصاویر
از طریق اینترنت
تو سط برنامه
اینترنت اکسپلولر
YCSW04
4
نهادها، مناسب برای تمام موسسات،
مکانهاسازمانها و دیگر شرکتها،
نصب دوربین های ثابت و متحرک جهت حفاظت مکانها
امکان ضبط دائم هر دوربین
حساسیت به حرکت
امکان مشاهده تصویر دوربین ها در شبکه داخلی
کنترل (چرخش و زوم) دوربین ها
امکان نمایش در چند محل و کنترل جداگانه در هرمحل
سیستم دوربین
مدار بسته
YCSG05
5
setstats
1
تمام سیستمهای بالا بصورت نمونه آورده شده است . در صورت نیاز به سیستم دوربین مداربسته کارشناسان این شرکت بهترین راه حل را به شما
ارائه می دهند   
*
Yaran Elco Co.- Copyright ©. All rights reserved.  For more information please Contact Us.
+98 21 88692315